Подусільна

Podusilna

1463p. перша згадка

П-т: Перемишлянський

В-во: Тернопільське

до 1349

Найдавніше минуле

Перші писемні згадки про більшість сіл Галичини припадають на кінець ХІV–ХVІ ст., однак археологічні джерела засвідчують, що початки заселення тут сягають палеоліту. Після Великого переселення слов’ян поселенський простір регіону стабілізується і на теренах сучасної Галичини зароджуються державотворчі процеси, пов’язані з племінним об’єднанням карпатських хорватів (VIII–X ст.). Внаслідок включення Прикарпаття до складу Русі тут виникає низка земель: Звенигородська, Перемишльська, Теребовельська, на територіальній матриці яких Володимирко Володаревич на початку 1140-х рр. створив Галицьке князівство. У 1199 р. завдяки зусиллям волинського князя Романа Мстиславовича Волинь та Галичина об’єдналися у єдиному державному організмі, який після коронації Данила Романовича у 1253 р., став відомий як «Королівство Русі».

  • Перша писемна згадка про Подусільну датована 1463 р., однак, археологічні джерела засвідчують, що освоєння людьми території теперішнього села та його найближчих околиць відбувалось ще задовго до цього. Зокрема, на таку думку наштовхують віднайдений на околиці Подусільної скарб римських монет І–ІІ ст. та результати археологічних досліджень неподалік села, передусім у Янчині та Болотні. Так, на західній околиці Болотні в урочищі Оселища виявлено могильник липицької культури, яка існувала у Верхньому Подністров’ї та Попрутті впродовж І – початку ІІІ ст. н. е. Серед археологів утвердилась думка, що населення липицької культури варто ототожнювати з дакійською людністю фракійської групи племен, зокрема із племенем костобоків, які, згідно відомостей римського історика Клавдія Птоломея (87–165 рр.), жили за Карпатами в басейні Дністра.

  •  

     

    Традиція побудови поселенського простору продовжилась і в часи Галицько-Волинської держави, зокрема на обшарах поміж Подусільною, Янчином і Болотнею зафіксовано декілька поселень ХІ–ХІІІ ст. Додатковим підтвердженням є слов’янське походження найменування села від власного імені Подусило, яке виводиться від словосполучення «хлопець под усом» та ін. Вочевидь, у первісному варіанті село мало назву Подусилів двір.

Сортування за часом
Найдавніше
минуле - поч. ХХ
1349
Перша світова
війна
1914
Міжвоєнний період
1920
Друга світова
війна
1939
Національно-визвольна
боротьба
1942
Повоєнні репресії
1944
У складі УРСР
1953
Незалежна
Україна
1991