Лагодів

Łahodów

1440p. перша згадка

П-т: Перемишлянський

В-во: Тернопільське

до 1349

Найдавніше минуле

Перші писемні згадки про більшість сіл Галичини припадають на кінець ХІV–ХVІ ст., однак археологічні джерела засвідчують, що початки заселення тут сягають палеоліту. Після Великого переселення слов’ян поселенський простір регіону стабілізується і на теренах сучасної Галичини зароджуються державотворчі процеси, пов’язані з племінним об’єднанням карпатських хорватів (VIII–X ст.). Внаслідок включення Прикарпаття до складу Русі тут виникає низка земель: Звенигородська, Перемишльська, Теребовельська, на територіальній матриці яких Володимирко Володаревич на початку 1140-х рр. створив Галицьке князівство. У 1199 р. завдяки зусиллям волинського князя Романа Мстиславовича Волинь та Галичина об’єдналися у єдиному державному організмі, який після коронації Данила Романовича у 1253 р., став відомий як «Королівство Русі».

  • Герб шляхетського роду Корчак

  • Перша достеменна писемна згадка про Лагодів датована 1440 р., коли село знаходилося у посіданні Дмитра Лагодівського гербу Корчак з Погорілець. Однак, археологічні джерела засвідчують, що освоєння людьми території теперішнього села та його найближчих околиць відбувалось ще задовго до цього. Зокрема в урочищі Липовиця зафіксовано археологічні матеріали, які відносять до культури лійчастого посуду (IV тис. до. н. е.) та висоцької культури (ХІ/Х–VII cт. до н. е.). У 1965–1967 pр. в Лагодові (урочище Залука) Лариса Крушельницька розкопала поселення періоду раннього заліза та синхронний йому могильник, який включав 15 поховань на кам’яних площадках. На підставі цих та інших розкопок (у Черепині, Звенигороді, Гологорах, Крушельниці та ін.) Л. Крушельницька виділила черепинсько-лагодівську групу пам’яток ранньскіфських памʼяток (VII–V cт. до н. е.), що сформувалася на місцевій пізньовисоцькій підоснові під значним впливом населення із ареалу середньодністровської групи.

  • Археологічні знахідки з Лагодова в експозиції Археологічного музею ЛНУ ім. І. Франка
  • Традиції побудови поселенського простору продовжились і в наступні століття, зокрема у І ст. н. е., коли терени Південно-Західної України охопили економічні та культурні впливи Римської імперії. Яскравим свідченням сказаного слугує поселення липицької культури (І – початок ІІІ ст. н. е.), виявлене в урочищі Залука. Серед археологів утвердилась думка, що населення липицької культури варто ототожнювати з дакійською людністю фракійської групи племен, які замешкували обширні гірські та рівнинні землі на північ від Балканського півострова. Фрагментарні писемні свідчення дають підстави пов’язувати давнє населення Лагодова з племенем костобоків, які, згідно відомостей римського історика Клавдія Птоломея (87–165 рр.), жили за Карпатами в басейні Дністра.

Сортування за часом
Найдавніше
минуле - поч. ХХ
1349
Перша світова
війна
1914
Міжвоєнний період
1920
Друга світова
війна
1939
Національно-визвольна
боротьба
1942
Повоєнні репресії
1944
У складі УРСР
1953
Незалежна
Україна
1991