Дусанів

Dusanów

1370p. перша згадка

П-т: Перемишлянський

В-во: Тернопільське

до 1349

Найдавніше минуле

Перші писемні згадки про більшість сіл Галичини припадають на кінець ХІV–ХVІ ст., однак археологічні джерела засвідчують, що початки заселення тут сягають палеоліту. Після Великого переселення слов’ян поселенський простір регіону стабілізується і на теренах сучасної Галичини зароджуються державотворчі процеси, пов’язані з племінним об’єднанням карпатських хорватів (VIII–X ст.). Внаслідок включення Прикарпаття до складу Русі тут виникає низка земель: Звенигородська, Перемишльська, Теребовельська, на територіальній матриці яких Володимирко Володаревич на початку 1140-х рр. створив Галицьке князівство. У 1199 р. завдяки зусиллям волинського князя Романа Мстиславовича Волинь та Галичина об’єдналися у єдиному державному організмі, який після коронації Данила Романовича у 1253 р., став відомий як «Королівство Русі».

  • Перша писемна згадка про Дусанів датована 1370 р., однак, археологічні джерела засвідчують, що освоєння людьми території теперішнього села та його найближчих околиць відбувалось ще задовго до цього. Зокрема, в урочищі Курган археологами зафіксовано курганний могильник культури шнурової кераміки (кінець ІІІ – середина ІІ тис. до н. е.), який складається з трьох насипів діаметром до 15 м. Традиція побудови поселенського простору на території околиць продовжилась і в перших століттях нашої ери, зокрема тут виявлено скарб римських монет, що належав носіям липицької культури. Серед археологів утвердилась думка, що населення липицької культури варто ототожнювати  з племенем костобоків, які, згідно відомостей римського історика Клавдія Птоломея (87–165 рр.), жили за Карпатами в басейні Дністра. Найменування села має слов’янське походження й утворилося від власних імен «Дусанъ» та «Духославъ». Вочевидь, у первісному варіанті село мало назву Дусанов двір.

Сортування за часом
Найдавніше
минуле - поч. ХХ
1349
Перша світова
війна
1914
Міжвоєнний період
1920
Друга світова
війна
1939
Національно-визвольна
боротьба
1942
Повоєнні репресії
1944
У складі УРСР
1953
Незалежна
Україна
1991