Боршів

Borszów

1441p. перша згадка

П-т: Перемишлянський

В-во: Тернопільське

до 1349

Найдавніше минуле

Перші писемні згадки про більшість сіл Галичини припадають на кінець ХІV–ХVІ ст., однак археологічні джерела засвідчують, що початки заселення тут сягають палеоліту. Після Великого переселення слов’ян поселенський простір регіону стабілізується і на теренах сучасної Галичини зароджуються державотворчі процеси, пов’язані з племінним об’єднанням карпатських хорватів (VIII–X ст.). Внаслідок включення Прикарпаття до складу Русі тут виникає низка земель: Звенигородська, Перемишльська, Теребовельська, на територіальній матриці яких Володимирко Володаревич на початку 1140-х рр. створив Галицьке князівство. У 1199 р. завдяки зусиллям волинського князя Романа Мстиславовича Волинь та Галичина об’єдналися у єдиному державному організмі, який після коронації Данила Романовича у 1253 р., став відомий як «Королівство Русі».

  • Перша писемна згадка про ,Боршів датована 1441 р., коли в актових документах згадується шляхтич Олександр з Боршева. Однак, археологічні джерела засвідчують, що освоєння людьми території теперішнього села та його найближчих околиць відбувалось ще задовго до цього. Зокрема, в урочищі Лісок на лівому березі р. Гнила Липа археологами зафіксовано поселення кінця ХІ–ХIV ст., яке свідчить про те, що традиції побудови поселенського простору на території Боршева сягають періоду Галицько-Волинської держави. Додатковим підтвердженням сказаному слугує етимологія найменування села, позаяк воно походить від особової назви Боръ, яка виникла шляхом скорочення імен Боривой, Боригнівъ, Бориславъ та ін. Вочевидь, у первісному варіанті село мало назву Боршів двір.

Сортування за часом
Найдавніше
минуле - поч. ХХ
1349
Перша світова
війна
1914
Міжвоєнний період
1920
Друга світова
війна
1939
Національно-визвольна
боротьба
1942
Повоєнні репресії
1944
У складі УРСР
1953
Незалежна
Україна
1991