Болотня

Błotnia

1442p. перша згадка

П-т: Перемишлянський

В-во: Тернопільське

до 1349

Найдавніше минуле

Перші писемні згадки про більшість сіл Галичини припадають на кінець ХІV–ХVІ ст., однак археологічні джерела засвідчують, що початки заселення тут сягають палеоліту. Після Великого переселення слов’ян поселенський простір регіону стабілізується і на теренах сучасної Галичини зароджуються державотворчі процеси, пов’язані з племінним об’єднанням карпатських хорватів (VIII–X ст.). Внаслідок включення Прикарпаття до складу Русі тут виникає низка земель: Звенигородська, Перемишльська, Теребовельська, на територіальній матриці яких Володимирко Володаревич на початку 1140-х рр. створив Галицьке князівство. У 1199 р. завдяки зусиллям волинського князя Романа Мстиславовича Волинь та Галичина об’єдналися у єдиному державному організмі, який після коронації Данила Романовича у 1253 р., став відомий як «Королівство Русі».

 • Перша писемна згадка про Болотню датується 1442 р., однак в археологічних джерелах є згадки про заселення території села ще з І ст. н. е. Яскравим свідченням цього є могильник липицької культури, яка побутувала у Верхньому Подністров’ї та Попрутті впродовж І – початку ІІІ ст. н. е., виявлений на західній околиці села в місцевості «Оселища». Цей поховальний комплекс вперше відкрив львівський археолог Ігор Свєшніков у 1954 р., а протягом 1977–1992 рр. досліджував Володимир Цигилик. За час археологічних розкопок виявлено 71 поховання, з яких лише десять становили тілопокладення, решту ж покійників спалювали і їхні останки поміщали у невеликі ямки або ж спеціальні керамічні посудини (урни). Серед археологів утвердилась думка, що населення липицької культури варто ототожнювати з дакійською людністю фракійської групи племен, зокрема із племенем костобоків, які, згідно відомостей римського історика Клавдія Птоломея (87–165 рр.), жили за Карпатами в басейні Дністра.

 • Ранньоримські археологічні комплекси з Болотні (за В. Цигиликом)
  Археологічні комплекси липицької культури з Болотні (за В. Цигиликом)
 •  

   

   

  В часі, коли творилась Київська Русь, а з 1199 р. Галицько-Волинська держава, околиці Болотні продовжували заселяти люди. Зокрема, на це вказує селище ХІ–ХІІІ ст., яке розміщувалось на схилі невеликого підвищення на західній околиці населеного пункту, ліворуч від дороги Перемишляни–Болотня. Назву села, зрештою як і гідронім Болотнянка (потік у селі, права притока Гнилої Липи) варто пов’язувати з болотистим характером місцевості, зумовленим особливостями русла та заплави річки.

Сортування за часом
Найдавніше
минуле - поч. ХХ
1349
Перша світова
війна
1914
Міжвоєнний період
1920
Друга світова
війна
1939
Національно-визвольна
боротьба
1942
Повоєнні репресії
1944
У складі УРСР
1953
Незалежна
Україна
1991